Banner_Treball

El contracte de treball

El contracte de treball

HEADER El contracte de treball

El contracte de treball és l'acord pel qual es vinculen un empresari i un treballador. Aquest acord se sol plasmar per escrit (en alguns tipus de contracte s'exigeix que sigui així), encara que en alguns casos s'admet que es realitzi oralment. De totes maneres, qualsevol de les dues parts poden exigir que el contracte es redacti per escrit, fins i tot una vegada iniciada la relació laboral.

Atenció amb les condicions del contracte!

Dins l'actual context de crisi econòmica és fàcil que, per a trobar feina, signem contractes sense llegir-ne les clàusules, o que no ens informem de les condicions contractuals que hem signat. Als nostres apartats de treball us contam els trets més importants referents als vostres drets i les vostres obligacions laborals. 

Pensau que en cas que no us paguin el sou o es vulnerin els vostres drets (vacances, permisos...) el procediment a seguir és llarg i complicat, ja que moltes vegades s'ha d'anar al TAMIB i després a la via judicial... Aquestes dificultats, unides als molts tipus de contractes que existeixen i a la vaguetat dels textos dels convenis col·lectius i de l'Estatut dels treballadors fan que el jove es trobi en situació d'inferioritat i d'indefensió material a l'hora d'iniciar-se al món laboral.

Si teniu qualque dubte sobre el contracte o les condicions a Palmajove us ajudam, consulta'ns o telefona'ns al 971 725 501.

Tipus de contractes

Al nostre ordenament existeixen diversos tipus de contracte de feina: indefinit, de practiques, de formació, temporal... Cadascun té les seves característiques i genera uns drets i unes obligacions distintes (durada, dret a indemnització quan finalitza el contracte, etc.).

Al web del Ministeri de Treball on trobareu tots els tipus de contracte ben explicats.

Característiques generals

Quan el treball té una durada superior a 4 setmanes l'empresari està obligat a proporcionar per escrit (en un termini màxim de 2 mesos) les dades amb les condicions essencials de la relació laboral. Aquesta informació mínima, que sol recollir-se en el contracte, ha d'expressar:

  • la identitat dels contractants
  • la data d'inici
  • la durada de la relació laboral
  • el lloc on s'han de prestar els serveis
  • la categoria del lloc de feina o una descripció resumida de les funcions a realitzar
  • la quantia del salari i la periodicitat del seu pagament
  • la durada de la jornada de treball i del període de vacances
  • els terminis de preavís que s'han de respectar en el supòsit d'extinció del contracte
  • el conveni col·lectiu aplicable

Aquí teniu un model de contracte de treball que hi podeu descarregar:

 

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?consulta'ns

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Actualitat sobre Treball

Ofertes de treball

Ofertes de treball

Publicador de continguts