Banner_Dudas

Com fer una reclamació? Passos i processos

Com fer una reclamació? Passos i processos

🕵️‍♂️ Com reclamar si considero que m'han estafat?

Quan la persona que ens ven un producte o ens ofereix un servei és un professional xerrem de consum i de drets del consumidor.

Com he d'actuar si vull presentar una reclamació? 🤔

A l'hora de fer que es respectin els drets dels consumidors es poden distingir dos tipus de vies: la via administrativa i la judicial.


🏛️ Reclamar per la via administrativa: 

La via administrativa s'inicia anant a les oficines de consum que l'Administració, tant municipal com autonòmica, posa a disposició del ciutadà.

A Palma, es troben en aquestes adreces:

En aquests organismes podeu posar una reclamació 📝 si considerau que s'ha comès una actuació irregular d'un professional. És convenient que a l'hora de presentar aquesta reclamació inclogueu tots els documents que tingueu 📝(factures, pressuposts, rebuts...).

A la primera actuació mediadora i de naturalesa conciliatòria, pot seguir l'obertura d'un expedient sancionador si es detecta la comissió d'infraccions administratives. 🤝📋


⚖️ Reclamar per la via judicial: 

Finalment es pot anar per la via judicial ordinària (és a dir, es pot reclamar una indemnització a través d'una demanda judicial) i fins i tot es pot accedir a la via penal si s'ha comès un delicte, com ara delictes contra la salut pública, frau o delictes contra el mercat.


🛡️ Reclamacions a sectors específics: 

A més de les oficines d'informació al consumidor citades anteriorment, existeixen sectors que tenen els seus propis canals de defensa al consumidor, com els següents:


Arbitratge de Consum:

Què és l'Arbitratge de Consum a les Illes Balears?  

L'Arbitratge de Consum a les Illes Balears és un procediment per a resoldre disputes entre tu (consumidors) i les empreses, sense necessitat de recórrer als tribunals.

És una excel·lent opció quan sents que els teus drets com a consumidor han estat vulnerats.

Quins avantatges té l'Arbitratge de Consum a les Illes Balears?

  • ✅ Tu i l'empresa decidiu sotmetre el vostre problema a l'arbitratge de consum (és opcional!).
  • ✅ No has de pagar res. És gratuït! 🤑
  • ✅ En només tres mesos, es resol el teu conflicte.
  • ✅La decisió dels àrbitres es diu laude arbitral i és com una sentència judicial; ningú la pot recórrer!

Com funciona l'Arbitratge de Consum a les Illes Balears?

  • 1️⃣ El consumidor s'acosta a la Junta Arbitral de Consum o a una oficina d'informació al consumidor.
  • 2️⃣ La Junta Arbitral de Consum verifica que l'empresa involucrada estigui a la llista d'empreses adherides.
  • 3️⃣ El consumidor completa una sol·licitud d'arbitratge, proporcionant dades sobre l'empresa, explicant breument els fets i la seva reclamació. També es compromet a acceptar la decisió final.
  • 4️⃣ La sol·licitud es tramet a l'empresa perquè presenti els seus arguments i accepti complir la decisió.
  • 5️⃣ Un cop rebuda la resposta de l'empresa, es notifica al reclamant.
  • 6️⃣ Si la resposta de l'empresa no inclou una solució satisfactòria per al consumidor, l'assumpte es resoldrà mitjançant una decisió anomenada laude.

On presentar la teva sol·licitud d'Arbitratge de Consum a les Illes Balears?

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?consulta'ns

Publicador de continguts

Actualitat sobre Drets

Publicador de continguts