Menú de navegació

Banner_Dudas

Guia pas a pas per a crear una associació a Balears

Guia pas a pas per a crear una associació a Balears

Requisits per crear una Associació:

Per a crear una associació han de posar-se d'acord amb aquest objectiu almenys 3 persones, redactar 2 documents (l'acta fundacional i els estatuts de l'associació) i presentar-los al Registre d'Associacions que correspongui.

  • Reunió de tres persones, com a mínim:

Els "promotors" o "socis fundadors" s'han de posar d'acord en el repartiment de feines i la distribució de funcions i mostrar fins on arriba el seu compromís respecte al futur de l'associació.

S'han d'anar definint alguns dels elements identificatius (nom de l'associació, objectius) i el sistema d'organització.

  • Redacció de l'acta fundacional:

Els anomenats "promotors" o "socis fundadors" de l'associació són els responsables de redactar l'acta fundacional.

En aquest document s'identifiquen els promotors i s'indica la voluntat de constituir l'associació, d'aprovar-ne els estatuts i d'inscriure-la al Registre. 

  • Els estatuts: 

Són les normes fonamentals de funcionament d'una associació i han de recollir com a mínim els continguts de l'article 7 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació.


Inscripció al Registre:

Tant l'acta fundacional com els estatuts s'han d'inscriure al registre que correspongui segons el domicili de l'associació. 

A l'àmbit de les Illes Balears es tracta del Registre d'Associacions, integrat a la Conselleria de Presidència (C/ de Sant Pere, 3 - 07012 Palma).

Forma de presentar la inscripció.


El NIF:

És el número d'identificació fiscal i totes les associacions l'han de sol·licitar (a l'Agència Tributària).

Identifica fiscalment l'entitat, permet realitzar operacions econòmiques i tràmits administratius i ha d'aparèixer a les nostres factures i als rebuts.

Encara que una de les característiques de les associacions és no tenir ànim de lucre, això no els impedeix dur a terme actuacions econòmiques i tenir ingressos, però s'han de destinar a finançar els seus fins socials (no podran repartir beneficis entre els seus membres).


Finançament:

Per al finançament econòmic de les seves activitats les associacions poden acudir tant a fonts pròpies com alienes.

Enumerarem les més importants: 

  • Fonts pròpies: quotes dels socis, recaptacions econòmiques a petita escala, activitats econòmiques. 
  • Fonts alienes: subvencions públiques, convenis amb l'Administració, contractacions per gestionar serveis de l'Administració, donacions privades i patrocinis.

 

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?consulta'ns

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Actualitat sobre Drets

Publicador de continguts