Banner_Treball

El contracte de treball

El contracte de treball

Contracte de treball

El contracte de treball 📝 és l'acord pel qual es vinculen un empresari 👔 i un treballador 👨‍💼.

Aquest acord se sol plasmar per escrit 🖋️, encara que en alguns casos s'admet que es realitzi oralment 🗣️.

De totes maneres, qualsevol de les dues parts poden exigir que el contracte es redacti per escrit ✍️, fins i tot una vegada iniciada la relació laboral.


Condicions del contracte de treball

Dins l'actual context és fàcil que, per a trobar feina, signem ✍️ contractes sense llegir-ne les clàusules 😅 

Als nostres apartats de treball us contam els trets més importants referents als vostres drets 💼 i les vostres obligacions laborals 💡. 

Pensau que en cas que es vulnerin els vostres drets 🚫 el procediment a seguir és llarg i complicat, ja que moltes vegades s'ha d'anar al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB) 🏛️ i després a la via judicial⚖️.

Aquestes dificultats, unides als tipus de contractes que existeixen i a la vaguetat dels textos dels convenis col·lectius i de l'Estatut dels Treballadors fan que el jove es trobi en situació d'inferioritat i d'indefensió material a l'hora d'iniciar-se al món laboral.


Tipus de contractes de treball

Al nostre ordenament existeixen diversos tipus de contracte de treball📜🤝: 

 • Contracte indefinit
 • Contracte temporal
 • Contracte de formació en alternança
 • Contracte formatiu per a l'obtenció de la pràctica professional 

Cadascun té les seves característiques i genera uns drets i unes obligacions distintes📊. 

Al Ministeri de Treball 🌐📚 trobareu tots els tipus de contracte ben explicats.


Característiques generals del contracte de treball

Informació mínima que sol recollir-se en el contracte:

 • La identitat dels contractants 👥
 • La data d'inici 📅
 • La durada de la relació laboral ⌛
 • El lloc on s'han de prestar els serveis 🏢
 • La categoria del lloc de feina o una descripció resumida de les funcions a realitzar 👷
 • La quantia del salari 💰 i la periodicitat del seu pagament 💳
 • La durada de la jornada de treball ⏰ i del període de vacances 🌴
 • Els terminis de preavís que s'han de respectar en el supòsit d'extinció del contracte 📆
 • El conveni col·lectiu aplicable 🤝📑
et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?consulta'ns

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Actualitat sobre Treball

Ofertes de treball

Ofertes de treball

Data darrera modificació: 17 de juliol de 2023

Publicador de continguts