Banner_Treball

Baixes laborals

Baixes laborals

HEADER baixes laborals

El nostre sistema de protecció de la Seguretat Social dóna cobertura a determinades situacions en què el menyscabament de la salut o la integritat física o psíquica del treballador li impedeixen desenvolupar d'una manera adequada la seva feina.

Aquestes situacions es poden haver originat "en" o "a causa" de la feina (accidents de treball i malaltia professional) o sense influència d'aquesta (malaltia comuna, accident no laboral, maternitat, etc.)

Quan es produeix alguna d'aquestes contingències el treballador té dret a rebre tota una mena de prestacions com: assistència sanitària, prestacions farmacèutiques, subsidi per incapacitat temporal, subsidi per incapacitat permanent, indemnització per lesions, etc.

En general, per gaudir d'aquestes prestacions, s'exigeix estar donat d'alta a la Seguretat Social i presentar l'informe de baixa elaborat pe un facultatiu. En alguns casos s'ha de tenir cobert un determinat període de cotització (p.e. 180 dies en els supòsits de maternitat i incapacitat temporal per malaltia comuna).

 

Quantia de les prestacions més comunes

 

Per incapacitat temporal (es té en compte l'origen de la incapacitat):

  • Malaltia comuna o accident no laboral: el 60% de la base reguladora, entre el quart i el vintè dia de la incapacitat (aquesta base correspon aproximadament al salari brut) i el 75% a partir del dia vint-i-unè.
  • Malaltia professional o accident de treball: el 75% de la base reguladora des de l'endemà de la baixa.

Maternitat: el 100% de la base reguladora durant 16 setmanes (almenys 6 setmanes han de ser posteriors al part).

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?consulta'ns

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Actualitat sobre Treball

Ofertes de treball

Ofertes de treball

Publicador de continguts