Publicador de continguts

null On trobar convocatòries d'oposicions a les Illes Balears

On trobar convocatòries d'oposicions a les Illes Balears

Butlletins oficials

Els butlletins oficials 📰 són un mitjà essencial per a la publicació de convocatòries, ja que garanteixen la seva difusió a tothom interessat.

 • 📢 Les convocatòries d'àmbit estatal es publiquen al BOE.
 • 📢 Les convocatòries de l'àmbit de les Illes Balears al BOIB.

Grup de Facebook "Oposicions Palma"

Palmajove va crear el Grup de Facebook "Oposicions Palma" amb la missió de proporcionar assessorament i informació essencials sobre les oportunitats d'ocupació pública. 📚

 • 👥 La nostra comunitat es dedica a un propòsit fonamental: difondre i publicar totes les convocatòries d'oposicions de les diverses administracions públiques, incloent-hi l'Estat, la CAIB, els Ajuntaments, empreses públiques, l'Agència Tributària, l'IB-Salut, Correus i moltes altres.

Per tant, si esteu buscant oportunitats d'ocupació pública a Palma o les Illes Balears, el nostre grup esdevé una font de confiança a la qual podeu recórrer. 🔍


Webs institucionals

Moltes administracions públiques tenen llocs web amb seccions dedicades a l'ocupació pública🔍.

Aquests llocs contenen informació sobre:

 • les places convocades,
 • les borses de treball,
 • i el seguiment del procés selectiu (això inclou anuncis de llistes provisionals i definitives, la publicació d'exercicis i resultats, entre altres detalls importants). 

Administracions Públiques

 

🔸Unió Europea:

Les oposicions a la Unió Europea 🇪🇺 destaquen per algunes característiques úniques:

 • Falta d'un temari específic: A diferència d'altres processos selectius, no hi ha un temari concret a estudiar. Les proves se centren en les capacitats i coneixements generals dels candidats.
 • Requisit de dues llengües oficials 🗣️: Un dels requeriments és realitzar els exercicis en dues llengües oficials de la Unió Europea, destacant la importància de les habilitats lingüístiques.
 • Inclusió en una llista de candidats 📋: En lloc de guanyar una plaça directament, superar les oposicions et permet ser part d'una llista de candidats. Les institucions europees seleccionen el personal d'aquesta llista segons la seva capacitat i currículum.

A Espanya, l'Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO) és l'entitat responsable de gestionar la selecció de personal per a les institucions europees. Això obre oportunitats emocionants per a aquells que aspiren a una carrera a la Unió Europea. 🌍

 

🔸Estat Espanyol:

Tradicionalment, l'Estat havia tingut un alt nombre de funcionaris, però amb el procés de transferència de competències a comunitats autònomes o consells insulars, la implantació de l'Administració de l'Estat a les Balears ha minvat. 

Pensau, per exemple, que competències com educació 📚, carreteres 🚗 o sanitat 🏥, que tradicionalment depenien de Madrid, ara són pròpies de les Illes Balears o del Consell de Mallorca. 

Així i tot, són molts els serveis públics o competències de titularitat de l'Estat:

Les oposicions per a l'Administració de l'Estat són d'àmbit estatal i, per tant, la competència és major.📊

Més informació Administració de l'Estat:

 

🔸Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB):

L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) està formada per diverses àrees clau:

 • Serveis de Salut (IB-Salut) 🏥: Garanteixen l'atenció sanitària als residents de les Illes Balears.
 • Serveis d'Ensenyament 🏫: Inclouen mestres i professors que treballen en els centres educatius públics.
 • Serveis Generals 🏢: Engloben les diferents conselleries, com Comerç, Hisenda, Turisme, Habitatge, entre altres.

Si aconsegueixes una plaça a la CAIB, podries treballar en una direcció general d'una conselleria o fins i tot en una empresa pública 🤝. Aquestes empreses sovint ofereixen oportunitats laborals i borses de treball, i contribueixen a la prestació de serveis específics per a la comunitat autònoma. 

 

🔸Consell de Mallorca: 

A les Illes Balears, cada illa compta amb una administració insular 🏝️.

A Mallorca, el Consell de Mallorca 🏛️ té les seves competències pròpies i requereix la col·laboració de personal i la convocatòria de processos de selecció.

Les seves competències abasten àmbits com les carreteres 🛣️, la conservació del patrimoni històric 🏰, el control urbanístic 🏗️, el cos de bombers 🚒 i els afers socials 🤝, entre altres.

El Consell de Mallorca és una peça clau per al desenvolupament i la gestió eficaç de les qüestions locals, contribuint al benestar de la comunitat mallorquina. 

 

🔸Ajuntaments de Mallorca: 

Cada municipi de Mallorca disposa d'un ajuntament, amb un seguit de serveis públics i competències específiques.

Els ajuntaments més grans, com els de Palma, Calvià, Marratxí, Llucmajor, Manacor, Inca o Alcúdia, compten amb una xifra significativa de treballadors 👥.

Entre les seves diverses competències pròpies, trobem les relacionades amb la policia local 🚓, l'urbanisme 🏗️, la recaptació de tributs 💰, el transport públic 🚌 i l'educació infantil 🎒.

A continuació, us oferim un llistat amb els webs dels ajuntaments de Mallorca:


 

🌟 Amb el Grup de Facebook "Oposicions Palma" i els llocs web oficials, aspirem a fer més accessible la informació sobre oportunitats d'ocupació pública a Palma i a les Illes Balears

Data darrera modificació: 27 de febrer de 2024