Publicador de continguts

null Empreses de Treball Temporal a Palma de Mallorca (ETT)

Empreses de Treball Temporal a Palma de Mallorca (ETT)

Una ETT és una empresa que es dedica a cobrir ofertes de treball de unes altres empreses usuàries, amb treballadors contractats per ella, amb caràcter temporal. Aquesta relació queda plasmada en l'anomenat "contracte de posada a disposició". Aquesta activitat només la poden dur a terme les ETT formalment reconegudes i constituïdes d'acord amb la Llei d'empresa de treball temporal.

Per la recerca de feina et facilitem un llistat de les ETT's a les que pots inscriure't a Palma de Mallorca i la informació útil sobre el contracte de treball temporal.

Llistat d'Empreses de Treball Temporal (ETT) a Palma de Mallorca

 • ADECCO - C. d'Eusebi Estada, 35, Palma Tel. 971 780 676
 • ANANDA - C. de Jaume Balmes, 38, baixos, Palma. Tel. 691 089 449
 • AVANSEL -  Av.de Sant Ferran, 21, Palma. Tel. 871 719 360
 • ETALENTUM - Av. d'Alexandre Rosselló, 26A, 1r pis, Palma. Tel. 871 556 657
 • EUROFIRMS - Av. d'Alexandre Rosselló, 34 1r 3a, Palma. Tel. 971 424 400
 • FLEXIPLAN - C. Gremi Passamaners,6, 1er. Polígon Son Rossinyol, Palma. Tel. 971 282 003 
 • GRUPO NORTEMPO - C. Sant Elies 10A, 1rA, Palma Tel  971 593 010
 • JOBANDTALENT - Rambles, 13, Palma. Tel. 91 578 20 99 Inscripció en línia.
 • LIBERTY WORK - C. de la Maquinària, 4, 1er pis, despatx 7, Polígon Son Valentí, Palma Tel. 971 289 483
 • MANPOWER - Av. d'Alexandre Rosselló, 27, Palma Tel. 971 453 787
 • NEXEJOB - C. de Bartomeu Quetglas, 12, 3b, Palma. Tel. 616 645 842
 • PACTO  - IMAN - C. de Foners, 12, Palma Tel. 871 720 020 / 682 073 840
 • PERSONAL 7/ GRUPO CONSTANT - C. de Caro, 2, Palma Tel. 971 286 409
 • RANDSTAD - Av. d'Alemanya, 3, Palma Tel. 971 728 321
 • STAFF HOTEL / GRUPO CONSTANT- C. Gremis Fuster, 33, Palma. Tel.  971 286 409
 • STOCKUNO - Pg. Santa Catalina de Siena, Palma. Tel. 971 714 061
 • TRIANGLE SOLUTIONS - C. de Margarita de Caimari, 24, Palma. Tel. 607 61 90 80

Atenció! Si coneixes qualque ETT que no hi figuri i/o si alguna ha sofert canvis, contacta'ns per e-mail o al Tel. 971 725 501

El contracte temporal de treball i tu

 • El contracte de treball pot tenir durada indefinida o determinada (coincidint amb la durada del contracte de posada a disposició).
 • El contracte s'ha de formalitzar per escrit i el seu contingut haurà de ser comunicat al SEPE o SOIB. 
 • Les ETT no poden signar contractes d'aprenentatge.
 • Serà nul·la tota clàusula que obligui el treballador a pagar a l'empresa de treball temporal qualsevol quantitat a títol de despesa de selecció, formació o contractació.
 • Els treballadors contractats per ser cedits a les empreses usuàries han de cobrar, com a mínim, el salari total establert per al lloc de feina en el conveni col·lectiu aplicable a l'empresa, calculad per unitat de temps. Aquesta remuneració haurà de incloure, quan pertoqui, la part proporcional corresponent a les pagues extraordinàries, el descans setmanal, els festius i les vacances. És responsabilitat de l'empresa usuària quantificar les percepcions finals del treballador.
 • El treballador tindrà dret a la mateixa protecció en matèria de salut i seguretat que la resta de empleats. En aquest sentit hem d'assenyalar que la llei prohibeix la realització d'un contracte de posada a disposició que tingui per objecte la contractació de treballadors que realitzin feines d'especial perillositat per a la salut o la seguretat.

Enllaços d'interès

Data darrera modificació: 16 de maig de 2024