Publicador de continguts

null Cursos de l'Ajuntament de Palma

Cursos de l'Ajuntament de Palma

HEADER cursos ajuntament de Palma

L'Ajuntament de Palma, mitjançant el Servei Municipal d'Educació d'Adults - SMEA ofereix diferents cursos per a persones adultes:

  • Cursos de formació bàsica: alfabetització en ensenyaments inicials, neolectors i consolidació de coneixements inicials, preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà, curs preparatori per a la prova CCSE (coneixements constitucionals i socioculturals d'Espanya), per a l'obtenció de la nacionalitat.
  • Idiomes: anglès, alemany i rus (nivells A 1.1, A 1.2, A 2.1, A 2.2 i conversa) i espanyol per a estrangers.
  • Competències en noves tecnologies i informàtica (alfabetització digital, iniciació a la informàtica i Internet, iniciació al disseny gràfic i al tractament digital d'imatges, ofimàtica, iniciació a la creació de pàgines web, ús de smartphones i tablets.

Calendari de convocatòries de cursos

1a fase: inscripcions setembre - cursos d'octubre a febrer

2a fase: inscripcions gener - cursos de febrer a juny

3a fase - Estiu: inscripcions juny - cursos juliol i agost

Requisits

Per a fer aquest cursos s'ha de tenir l'edat mínima de 18 anys. Els majors de 16 anys s'hi poden matricular si han finalitzat l'ensenyament secundari obligatori (ESO), amb situacions personals extraordinàries o amb un contracte de formació o d'aprenentatge.

Preinscripció

Es pot fer la preinscripció com a màxim a dos cursos.

Els criteris d'admissió als cursos seran: empadronament, situació laboral, nivell d'estudis, edat i ordre d'inscripció. Tindran prioritat els casos derivats d'atenció primària i secundària de centres de serveis socials.

Inscripció per Internet: entrant al web de l'SMEA, accedint a "inscripció online" i seguint les instruccions.

Inscripció per fax: descarregar i omplir el full i enviar-ho al fax: 971 249 670 o telefonar al 971 244 976 o 971 242 642 i sol·licitar el full de preinscripció. Una vegada emplenat el full s'ha d'enviar al fax 971 249 670. També es pot entregar personalment a qualsevol dels centres d'inscripció.

Presencialment als centres d'inscripció 

Posteriorment s'ha de realitzar una prova de col·locació o acreditar el nivell de coneixements el dia indicat a aquest efecte en cada curs.
Les persones en situació d'atur també hauran d'entregar una fotocòpia de la targeta d'atur.

Una vegada finalitzat el període d'inscripció es publicaran les llistes d'admesos als diferents centres d'inscripció o al web de l'SMEA Les persones que figurin en llista d'espera o no tinguin curs assignat disposaran d'informació per a qualsevol canvi.

Matrícula

El fet d'aparèixer a la llista d'admesos no significa estar matriculat al curs.

És necessari formalitzar la matrícula mitjançant l'ingrés bancari i presentar el resguard del banc els 10 primers dies del curs.

Preu

Durant la primera setmana de classe cal presentar el resguard d'ingrés al professorat. Si no es fa així es perd el dret a la plaça obtinguda.

La matrícula és de 38€ per a les persones empadronades a Palma i de 80€ per a les persones empadronades en altres municipis.
Estan exemptes de pagar l'import de matrícula i per tant és gratuït per a les persones que aportin la documentació que justifiqui/acrediti estar en situació d'atur, jubilació, ser família nombrosa o tenir un grau de discapacitat del 33 per cent o superior.

Horaris i llocs

Hi ha cursos de matí i horabaixa, i es realitzen a centres de les diferents barriades de Palma.

 

Informació i inscripció

PalmaFormació Mercat de Camp Redó edifici Camp Redó, c, de Felip II, 17, 2n, Palma. Tel. 971 242 642.

PalmaFormació Son Malferit. c. de Gregorio Marañón, s/n, Palma. Tel. 971 244 976.

Data darrera modificació: 24 de maig de 2024