Publicador de continguts


Deduccions fiscals


15 de maig de 2024

A continuació, t'explicam alguna de les deduccions fiscals que poden interessar-te:


  • Habitatge 🏡

Lloguer d'habitatge:

Si ets jove i pagues lloguer, pots beneficiar-te d'una deducció en la teva declaració d'impostos. Això significa que el Govern et retornarà part dels doblers que gastes en el teu lloguer. 🏠💸

- Deducció estàndard: Tots els llogaters poden deduir fins a 530 €, la qual cosa equival al 15% de la despesa en lloguer. 📝

- Millores per a Joves i altres grups: Si tens menys de 30 anys, una discapacitat major del 33% o pertanys a una família nombrosa o monoparental, pots deduir fins a 650 €, la qual cosa correspon al 20% de la despesa en lloguer. 👶👩‍🦽👨‍👧‍👦

Compensar l'Increment de préstecs o hipoteques amb interessos variables: Si tens una hipoteca amb interessos variables sobre la teva residència habitual, ara pots deduir fins a 400 €. 🏠🏦

Millores en l'habitatge: Si realitzes millores a ca teva per a fer-la més sostenible, pots deduir el 50% de la despesa, fins a un màxim de 10.000 €. 🌿💡

Lloguer per trasllat temporal de residència per motius de treball: Si et mous per raons laborals, pots deduir el 15% de la despesa en lloguer, fins a un màxim de 440 €. 📦💼


  • Educació 🎓

Estudis superiors: Si el teu fill estudia fora de l'illa de residència, pots deduir fins a 1.800 € per fill dependent, independentment de si la carrera està disponible a Mallorca. 🎒✈️

Llibres de text: Pots deduir el 100% del cost dels llibres, fins a 250 € per fill. Si ets menor de 30 anys, tens una discapacitat major del 33%, o pertanys a una família nombrosa o monoparental, pots deduir fins a 350 € per fill. 📚👧👦

Idiomes extracurriculars: Es manté la deducció del 15% de la despesa en cursos d'idiomes, fins a 110 € per fill. 🗣️📖


  • Situacions personals 

Naixement o adopció: Noves deduccions de 800 € pel primer fill, 1.000 € pel segon, 1.200 € pel tercer, i 1.400 € pel quart i els següents. Això s'aplica a tots els nascuts o adoptats a partir de l'1 de gener de 2023. 👶

Acollida de menors: Si aculls menors de 6 anys per a facilitar la conciliació familiar, pots deduir el 50% de les despeses, fins a 900 €. Això inclou estades en escoles infantils o guarderies, serveis de custòdia, menjador i activitats extraescolars per a nins de 3 a 6 anys, i la contractació d'una persona per a cuidar el menor. Aquesta deducció és aplicable a menors de 30 anys, persones amb discapacitat major del 33% i famílies nombroses o monoparentals. 👩‍👧‍👦🍼


Per a informació detallada de les deduccions de l'IRPF aplicables a les Illes Balears, pitja aquí.  


Notícies relacionades

Publicador de continguts

Actualitat

Publicador de continguts