Publicador de continguts


Ajuts per desplaçament i mobilitat d'estudiants universitaris


16 d’abril de 2024

Des de la Conselleria d'Educació s'han publicat dos tipus d'ajuts per a estudiants universitaris.

Llegeix la notícia i, si compleixes els requisits, realitza la sol·licitud per a obtenir uns ingressos extra:

 

🎯 Ajuts de desplaçament per a estudiants universitaris de les Illes Balears


Són per a desplaçament d'estudiants universitaris de les Illes Balears que volen cursar els seus estudis universitaris oficials a la Unió Europea i que estiguin empadronats a Mallorca.

L'objectiu d'aquests ajuts és facilitar l'accés a la formació universitària fora de l'illa, proporcionant suport econòmic als estudiants que compleixin els requisits establerts. S'adrecen específicament als residents a Mallorca que han d'emprendre viatges per a cursar estudis oficials universitaris en altres llocs, sigui perquè la seva titulació no està disponible a Mallorca o perquè hi hagin quedat sense plaça.

La quantitat màxima de l'ajuda per estudiant és de 1.600 euros i es tindrà en compte el rendiment acadèmic.

👉El termini per a sol·licitar les ajudes electrònicament és fins al 10 de juliol.

Les sol·licituds es realitzen de manera electrònica.

 

🎯 Ajuts per a fomentar la mobilitat europea dels estudiants universitaris de les Illes Balears


Són per a estudiants universitaris de les Illes Balears que estan participant en programes d'intercanvi a Europa. Cerquen ajudar a cobrir part dels costos associats amb la participació en programes com Erasmus+, SICUE i Euroregió Pirineus Mediterrani durant el curs acadèmic 2023-2024.

Estan dirigits a estudiants que viuen a les Illes Balears i que participen en intercanvis tant dins com fora d'Espanya. Els estudiants han d'estar matriculats en estudis universitaris oficials de grau o màster, i complir altres requisits com tenir domicili familiar a les Illes Balears.

Aquests ajuts són compatibles amb altres beques o ajudes per a intercanvis internacionals, així com amb les beques estatals per al curs 2023-2024. La quantitat màxima d'aquests és de 1.200 euros i es transferirà als beneficiaris seleccionats mitjançant una única transferència bancària.

👉El termini per a sol·licitar-los acaba el 24 de juliol de 2024.

Les sol·licituds es realitzen de manera electrònica i requereixen identificació i signatura electrònica per part dels estudiants interessats.


 


Notícies relacionades

Publicador de continguts

Actualitat

Publicador de continguts