Banner_Treball

Opositar a Balears: preguntes més freqüents

Opositar a Balears: preguntes més freqüents

🤔 Quan em puc apuntar a unes oposicions? 

➡️ El moment d'inscriure's a una oposicions és quan es convoca.

Des de la publicació de la convocatòria s'obre el termini per a presentar la sol·licitud per a participar-hi.

 

🤔 On he de presentar la sol·licitud? 

➡️ Les sol·licituds per a apuntar-se a unes oposicions es presenten al registre de l'administració que convoca l'oposició: ajuntament, comunitat autònoma, etc.

També es poden presentar a qualsevol registre públic d'una altra administració en virtut d'un conveni de col·laboració. Per exemple, per a apuntar-te a unes oposicions de la Comunitat autònoma de les Illes Balears o de l'Estat pots presentar la instància o sol·licitud al registres d'un ajuntament.

 

🤔 Amb el títol de l'ESO, puc presentar-me a cap oposició?

➡️ La resposta és que sí. Fins i tot hi ha places a l'Administració que es poden ocupar sense cap titulació.

Les persones amb el títol d'ESO es poden presentar a qualsevol oposició per a places del cos auxiliar: auxiliar administratiu, zelador, auxiliar educatiu, auxili judicial, personal repartiment o classificació a Correus, entre d'altres.

 

🤔 Vull presentar-me a unes oposicions. On puc trobar el temari per a preparar els exàmens? 

➡️ El temari de les places que més es convoquen o per a les quals es fan més oposicions es pot trobar a llibres: oposicions a places administratives, auxiliar de biblioteca, auxiliar d'infermeria, mestre, ajudant de presons o similars.

D'altres places que es convoquen poc o que són més qualificades no se'n fan llibres i el temari l'has de preparar pel teu compte.

També es pot preparar una oposició amb una acadèmia o un preparador/ra. 

 

🤔 Tenc un màster. Em puntua més per a l'oposició?

➡️Un màster sempre puntua quan el sistema de selecció sigui concurs-oposició; és a dir, un sistema selectiu en què a més dels exàmens o proves es valorin els mèrits dels aspirants.

Si un procés selectiu no té fase de concurs no es valorarà cap mèrit i la puntuació de l'oposició dependrà únicament del resultats dels exàmens o exercicis realitzats.

 

🤔 Tenc el grau d'Administració i Direcció d'Empreses i m'agradaria saber a quin tipus d'oposicions em puc presentar.

➡️El que determina a quines oposicions es pots presentar una persona; és a dir, la categoria i l'especialitat de les places a les quals pot optar, és la seva titulació acadèmica. A més titulació, més capacitat d'accedir a places més places i més qualificades o cossos de funcionaris superiors.

Amb un grau universitari una persona es pot presentar a qualsevol plaça que tingui com a requisit de titulació la seva especialitat. Són places que corresponen a perfils professionals: veterinària, infermeria, arquitectura, treball social, etc. 

Així, una persona amb el grau d'ADE es pot presentar a qualsevol oposició que demani com a requisit tenir el títol d'ADE: economista, interventor/ra, tècnic/ca d'hisenda, auditor/ra, però també es pot presentar a qualsevol plaça d'Administració General; és a dir, aquelles places per a les quals no es demana cap títol específic i que una persona amb qualsevol grau universitari pot ocupar (són places de perfil jurídic i administratiu).

 

🤔 No tinc cap certificat de català. A quines oposicions em puc presentar?

➡️Si no tens cap certificat de coneixements de llengua catalana només et pots presentar a oposicions estatals.

A les Balears i a les seves administracions (CAIB, Consell i ajuntaments) el català és requisit per a accedir a la funció pública.

 

🤔 Si som estrangera, em puc presentar a una oposició? 

➡️ Una persona estrangera i no ciutadana de la UE es pot presentar a places de l'Administració pública que siguin de personal laboral, si té permís de treball i residència.

En canvi, les places de funcionaris públics estan reservades a les persones espanyoles i ciutadanes de la UE.

 

🤔 On puc fer cursos per a tenir més punts a la fase de concurs?

➡️De forma general, a una oposició només es valoren els cursos impartits per institucions públiques: ajuntaments, universitats, escoles públiques de formació, empreses públiques, SOIB, sindicats, col·legis professionals i que els cursos estiguin relacionats amb les funcions de la plaça convocada.

 

🤔 Em puc presentar a dues oposicions? 

➡️ Si compleix els requisits una persona es pot presentar a les oposicions que vulgui d'una mateixa administració o d'unes quantes administracions.

És habitual que graduats universitaris es presentin a la vegada a oposicions d'auxiliar administratiu, administratiu o altres places inferiors a les de tècnic superior.

 

🤔 Puc tenir dues places de funcionari a l'Administració?

➡️ També és possible tenir dues places de funcionari a l'Administració; és a dir, superar dues oposicions i guanyar places diferents a l'Administració. En aquest cas, com que només es pot ocupar un lloc de feina, de la plaça que no s'ocupa es queda en situació d'excedència per incompatibilitat, però es manté.

 

🤔 Em podeu recomanar qualque acadèmia per a preparar una oposició? 

➡️ Des de Palmajove no consideram imprescindible apuntar-se a una acadèmia per a aprovar una oposició, ni tampoc podem recomanar cap centre formatiu en concret.

Aquí teniu una llista d'acadèmies que només pretén facilitar-vos la recerca si necessitau contactar-hi per a reforçar la vostra preparació. 

Al grup d'opositors a Facebook "Oposicions Palma" de Palmajove podeu donar la vostra opinió sobre cada acadèmia. 

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?consulta'ns

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Actualitat sobre Treball

Ofertes de treball

Ofertes de treball

Data darrera modificació: 17 de juliol de 2023

Publicador de continguts