Banner_Formació

Escola Oficial d'Idiomes de Palma

Escola Oficial d'Idiomes de Palma

HEADER escola oficial d'idiomes

Les Escoles Oficials d'Idiomes són centres públics destinats a l'aprenentatge de llengües. Són ensenyaments oficials i reconeguts a tot l'Estat espanyol, i tracten de fomentar l'estudi d'idiomes estrangers i de les llengües cooficials de l'Estat.

Normativa dels ensenyaments d'idiomes

A l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma s'hi poden estudiar els idiomes següents: alemany, anglès, àrab, català, espanyol per a estrangers, francès, italià, rus i xinès.

Quan es comença a estudiar un idioma es pot fer una prova d'anivellació que et classificarà en el nivell adequat.

Inscripció

La inscripció sol ser el mes d'abril (en els terminis que estableix la Conselleria d'Educació i Universitat). I el mes de setembre hi ha altra oportunitat per obtenir plaça amb la convocatòria de darreres vacants que hagin sobrat. La inscripció no garanteix obtenir plaça. Es publiquen les llistes: d'admesos i de reserva (per si hi ha persones que al final, malgrat haver obtingut plaça, no s'hi matriculen).

Requisits

Es poden incriure persones a partir dels 16 anys complerts o que els compleixin l'any de la inscripció, amb DNI o NIE. També es poden inscriure aquelles persones que, malgrat no tenguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 4t d'ESO.

Per inscriurer-se d'un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l'educació secundària obligatòria: s'han de tenir 14 anys complerts l'any de la inscripció. També es poden inscriure aquelles persones que, malgrat no tenguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 2n d'ESO.

Modalitats i oferta d'ensenyaments

Les modalitats d'ensenyament que s'imparteixen a l'EOI de Palma són les següents:

  • Oficial: L'alumnat oficial presencial té quatre hores setmanals de classe (a més de dues hores de classe alguns divendres durant l'any acadèmic) durant el curs escolar (d'octubre a juny). A més, en aquesta modalitat també hi ha cursos específics, de conversa i intensius.
  • Lliure: L'alumnat lliure es matricula únicament per poder fer els exàmens de l'EOI i obtenir un certificat oficial (certificats de nivell bàsic, nivell intermedi, nivell avançat i C1 i C2).
  • A distància: That's English. Aquesta modalitat és només per a l'idioma anglès.

L'EOI de Palma oferta cursos de diferents tipus (no tots els idiomes ofereixen tots els nivells):

  • Cursos oficials presencials
  • Cursos d'anglès a distància (cursos del programaThat's Englishen el marc del convenientre la comunitat autònoma i el MEC)
  • Cursos específics
  • Cursos d'anglès per a professorat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  • Modalitat lliure: l'alumnat es matricula exclusivament de les proves de certificació o "lliures" per obtenir una titulació de les EOI.
  • Programa EOIES amb els centres de secundària públics i concertats de les Illes Balears en el cas dels idiomes alemany, anglès i francès.

Taula nivells, cursos i certificats

tabla nivells escola oficial idiomes EOI

EOI Palma. Carrer d'Aragó, 59, de Palma, telèfon 971 421 314.

Aules a 4 instituts de Palma

Altres Escoles Oficials d'Idiomes de les Illes Balears

 Acreditar el nivell d'un idioma

Taula d'equivalències d'idiomes al Marc Comú Europeu. Servei lingüístic - UIB

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?consulta'ns

Publicador de continguts

Actualitat sobre Formació

Nous cursos

Nous cursos

Data darrera modificació: 17 de juliol de 2023