Banner_Formació

Formació Professional a les Illes Balears

Formació Professional a les Illes Balears

HEADER formacio professional

Els continguts dels cicles formatius són exclusivament professionals, s'organitzen en mòduls (blocs de formació teoricopràctica), associats a unitats de competència. Part de la formació es fa als centres educatius i una altra part a empreses. Tots els cicles formatius tenen un mòdul de formació i orientació laboral per preparar l'alumnat específicament per a la inserció professional.

Si no es té la titulació acadèmica requerida per accedir-hi directament es pot fer una prova d'accés per incorporar-s'hi. També es poden fer proves per lliure dels diferents cicles formatius tant de grau mitjà com superior i cursar alguns cicles formatius a distància.

Durada: s'estableix en hores de formació per a cada perfil professional, des de 1.300 fins a 2.000 hores, segons els casos (entre un i dos cursos escolars, d'octubre a febrer).

Requisits d'accés als cicles formatius

Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM): graduat ESO, títol de tècnic auxiliar i/o tècnic, haver superat 2n de BUP, segon curs del primer cicle de REM o equivalents.

Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS): títol de batxillerat LOGSE, batxillerat experimental, COU o PREU, tècnic especialista i/o tècnic superior, títol universitari, o equivalents.

Més informació

Dates: la preinscripció sol ser el mes de juny i la matrícula el juliol.


Titulació i accés a altres estudis

L'alumnat que hagi superat íntegrament un cicle formatiu de grau mitjà obté la titulació de tècnic en l'especialitat corresponent i això li permet accedir a qualsevol modalitat de batxillerat.

L'alumnat que hagi superat íntegrament un cicle formatiu de grau superior obté la titulació de tècnic superior i té accés directe als estudis universitaris que es determinen al catàleg de títols universitaris oficials (vegeu els documents que s' hi relacionen). A més, depenent de les famílies professionals del cicle formatiu de grau superior cursat i els estudis universitaris als quals es vulgui accedir es poden convalidar crèdits.

Més Informació: Departament de Formació Professional, carrer del Ter, 16 (Pol. Son Fuster. Ed. Alexandre Rosselló), Palma. Telèfon 971 17 77 71

Més informació

Formació Professional Illes Balears

Ministeri d'Educació - Tot FP

Simuladors de Formació Professional

Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears - IEDIB
C. Salvà 14, Palma. Tel. 971177800 ext. 62291
Oferta d'estudis: batxillerat, amb totes les modalitats (científic, humanístic-social i arts) i totes les matèries; preparació per a la prova de batxillerat per accés a l'Universitat (PBAU), equivalent a l'antiga selectivitat. Cicle formatiu de grau mitja d'atenció a persones en situació de dependència. Aqueta oferta formativa a distància està previst que es vagi ampliant cada any.

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?consulta'ns

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Actualitat sobre Formació

Nous cursos

Nous cursos

Data darrera modificació: 17 de juliol de 2023